Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

SPGR konferansen 2020


«Team og lederskap in extremis» avholdes 14. - 15. mai 2020 på Akershus Festning i Oslo
av FHS/Sjøkrigsskolen
i samarbeid med NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
og SPGR Institute AS.

Fjorårets konferanse «Hvordan styrke person-gruppe relasjonen» SPGR-konferansen 2019 ble avholdt 13. - 14. mai også på Akershus Festning og de samme samarbeidspartnerne. Se bloggpostene på bloggen vår for mer om de forskjellige presentasjonene og temaene fra konferansen.

Ett par utvalgte bloggposter: